Späť Verzia pre tlač

Misia Medzinárodného menového fondu - november 2015

aktualizované dňa: 22. 07. 2016

IFP v spolupráci s MMF zorganizovalo workshop o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s revíziou výdavkov („spending review“) ako nástrojom na vyhodnocovanie efektivity alokácie verejných zdrojov a plánovania výdavkových programov.

 

Príloha: