Späť Verzia pre tlač

Rozpočtový výbor (Budget Committee)

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Rozpočtový výbor Rady EÚ sa zaoberá záležitosťami týkajúcimi sa rozpočtu EÚ (stanovenie rozpočtových cieľov a stropov do budúcnosti, priebežné hodnotenie a zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, spätné vyhodnocovanie európskeho rozpočtu) a v prípade potreby zmenám viacročného finančného rámca EÚ (napr. priebežná revízia reagujúca na aktuálne potreby).

Členmi rozpočtového výboru sú zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia EK a v prípade potreby ostatných orgánov a inštitúcií EÚ. Slovenskú republiku na jeho zasadnutiach zastupujú pracovníci Ministerstva financií SR.