Späť Verzia pre tlač

Informatizácia spoločnosti

aktualizované dňa: 01. 06. 2016

Od 1.6.2016 sa Informatizácia spoločnosti presunula pod gesciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, bližšie informácie nájdete na stránke úradu https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/index.html