Späť Verzia pre tlač

Boj proti podvodom

aktualizované dňa: 01. 07. 2016

Dňa 31. mája 2016 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015.

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

  • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
  • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
  • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
  • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
  • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

Správa spolu so súvisiacimi pracovnými dokumentmi je zverejnená na webovom sídle OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150602_01_en.htm,
Verzia v slovenskom jazyku:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_sk

Príloha:

  • Príloha - 01. 07. 2016, [pdf, 2972 kB]