Späť Verzia pre tlač

Ústredná evidencia žiadostí o predbežné prerokovanie uplatneného nároku na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha: