Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 17 - OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Príloha: