Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 16 - Pokyn - Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012477/2016-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Príloha: