Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 12 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č.MF/006250/2016-74,ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Príloha: