Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 11 - Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011088/2016-73 k vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby v prípade započítania pohľadávok

Príloha: