Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 8 - Metodický pokyn číslo MF/011247/2016-1721 z 4.3.2016 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami

Príloha: