Späť Verzia pre tlač

12. Cost benefit analýza ako nástroj hodnotenia hodnoty za peniaze

aktualizované dňa: 18. 12. 2015

Abstrakt: Prezentácia poskytuje krátky teoretický prehľad analýzy nákladov a výnosov, jej postupu a výberu kľúčových faktorov.

Dátum a miesto konania: 17.12.2015, IFP

Prednášajúci: Marek Szőcs

Príloha: