Späť Verzia pre tlač

22. Nízke dane na Slovensku vidí aj OECD (december 2015)

aktualizované dňa: 03. 12. 2015

Aktuálne údaje OECD ukazujú, že daňové zaťaženie na Slovensku v roku 2014 medziročne vzrástlo o 0,6 p. b. a dosiahlo hodnotu 31 % HDP. K nárastu z 30,4% HDP prispeli najmä pozitívnejšie výsledky výberu dane z pridanej hodnoty, lepší trh práce v odvodoch a dani z príjmu a tiež vyšší výnos podnikovej dane. Medzi krajinami OECD patríme k desiatke krajín s najnižším daňovým zaťažením, z európskych členov OECD nižšie dane vyberá len Írsko.

Príloha: