Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: MF/22443/2015-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Príloha: