Späť Verzia pre tlač

Makroekonomické indikátory

aktualizované dňa: 02. 09. 2013

Jednou z kľúčových úloh IFP je sledovanie a analýza makroekonomického vývoja na Slovensku. Rozhodli sme sa preto pre odbornú aj širokú verejnosť pravidelne publikovať základné makroekonomické indikátory v jednoduchej a prehľadnej forme.

Zároveň budeme v časti Mesačné indikátory pravidelne uvádzať aj sezónne očistené rady vybraných mesačných indikátorov. Sezónne očistenie je na základe metodiky a prepočtov IFP.

V súbore na stiahnutie sú indikátory rozdelené do viacerých oblastí:

1. HDP
2. Trh práce
3. Domácnosti
4. Inflácia
5. Obchodná a platobná bilancia
6. Mesačné indikátory

Príloha: