Späť Verzia pre tlač

Elektronické prístupy

aktualizované dňa: 06. 11. 2015

Odborná knižnica ponúka používateľom elektronické prístupy do nasledovných databáz:
 1. Verlag Dashofer online knihy a knižnice:
  - Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o dani z príjmov
  - Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové organizácie
  - Verejná správa
  - Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC
  - Komentár k zákonu o štátnej službe
  - Zákony a judikatúra
 2. Epi.sk
 3. Aspi
 4. pianomedia