Späť Verzia pre tlač

8. Five years in a Baloon: Evaluating euro adoption in Slovakia using synthetic control method

aktualizované dňa: 03. 11. 2015

Materiál obsahuje prezentáciu výsledkov vplyvu zavedenia eura na Slovensku pomocou metódy syntetického kontrafaktuálu.

 

Dátum a miesto konania: 25.5.2015, MF SR, Bratislava

 

Prednášajúci: Branislav Žúdel