Späť Verzia pre tlač

5. Hodnota za peniaze

aktualizované dňa: 02. 11. 2015

IFP v spolupráci s MMF zorganizovalo workshop o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s revíziou výdavkov („spending review“) ako nástrojom na vyhodnocovanie efektivity alokácie verejných zdrojov a plánovania výdavkových programov.

 

 

Príloha: