Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021444/2015-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Príloha: