Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR zo 16. septembra 2015 č. MF/14437/2015-74,kt. sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účt. jednotky, kt. sú podnikatelia v znení opatrenia z 20.11.2013 č. MF/17930/2013-74

Príloha: