Späť Verzia pre tlač

Boj proti podvodom za rok 2014

aktualizované dňa: 16. 09. 2015

Dňa 31. júla 2015 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2014, ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti podvodom s dosahom na finančné prostriedky EÚ.

Správu spolu so súvisiacimi pracovnými dokumentmi nájdete na webovom sídle OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Príloha: