Späť Verzia pre tlač

Výsledok vybavenia petície

aktualizované dňa: 28. 12. 2016

 

      Oznámenie o výsledku vybavenia petície

podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“)

 

 

 

Dátum doručenia petície

 

 

Predmet petície

 

 

Spôsob vybavenia petície

 

 

Zdôvodnenie vybavenia petície

 

 

Dátum vybavenia petície

 

23.11.2016

 

Umožniť darovať potraviny tesne pred dátumom minimálnej trvanlivosti nielen Potravinovej banke  Slovenska.

 

Oznámenie o vybavení petície

 

podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve

 

23.12.2016

Príloha: