Späť Verzia pre tlač

17. Úspešnosť výberu daní v roku 2014 prekonala všetky očakávania (júl 2015)

aktualizované dňa: 31. 07. 2015

Daňové a odvodové príjmy verejnej správy boli v roku 2014 v porovnaní so schváleným rozpočtom vyššie o 1 347 mil. eur (6,7% rozpočtovaných príjmov). Uvedený výsledok predstavuje jednu z najväčších pozitívnych odchýlok rozpočtovaných príjmov od skutočnosti. Analytický pohľad ukazuje, že hlavným dôvodom bol úspešnejší výber daní, najmä korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty. Odchýlku značne ovplyvnila aj nová zmena akruálnej metodiky ESA2010.

Príloha: