Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 2 - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008151/2016-75 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy colníkov zvýšené podľa § 5 ods. 4 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016

Príloha: