Späť Verzia pre tlač

Dodatok č. 1 k Metodickým usmerneniam číslo 1 až 11 k Postupom pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo platný od 01. 04. 2015

Príloha: