Späť Verzia pre tlač

Zúčtovanie za rok 2014

aktualizované dňa: 14. 04. 2015

Ministerstvo financií oznamuje, že na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk sú zverejnené

Podľa pokynu na zúčtovanie sú tieto tlačivá záväzné pre všetkých príjemcov dotácií, ktorým bola poskytnutá dotácia ministerstvom financií.

Ministerstvo financií žiada všetky povinné osoby, aby používali elektronické tlačivá. Zároveň odporúča, aby sa pred vyplnením tlačív oboznámili s odpoveďami na často kladené otázky k zúčtovaniu na vyššie uvedenom webovom sídle.