Späť Verzia pre tlač

Odporúčania

aktualizované dňa: 17. 02. 2015

  • Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2014 č. 2014/208/EÚ týkajúce sa kvality výkazníctva o správe a riadení spoločností ("dodržiavaj alebo vysvetli")