Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR zo 17. decembra 2014 č. MF/21232/2014-31, ktorým sa mení...

aktualizované dňa: 31. 12. 2014

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014 č. MF/21232/2014-31,  ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31

Príloha: