Späť Verzia pre tlač

Vybrané údaje, ktoré žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier predkladá Ministerstvu financií SR podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 23. 12. 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, formu a štruktúru predkladaných údajov o týchto zariadeniach a spôsob ich predkladania takto:

- druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier: zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok, zariadenia na prevádzkovanie videohier, zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ostatné technické zariadenia), výherné prístroje prevádzkované v kasíne,

- forma a štruktúra predkladaných údajov o týchto zariadeniach:
zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok – podľa Tabuľky technické zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok,
zariadenia na prevádzkovanie  videohier - podľa Tabuľky videohry, ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
ostatné technické zariadenia - podľa Tabuľky videohry,  ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
výherné prístroje v kasíne - podľa Tabuľky videohry,  ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,

- spôsob predkladania údajov o týchto zariadeniach:
tabuľky týkajúce sa zariadení na prevádzkovanie kurzových stávok a tabuľky týkajúce sa  výherných prístrojov v kasíne elektronicky na e-mailovú adresu peter.turinic@mfsr.sk a silvia.vrabelova@mfsr.sk,
tabuľky týkajúce sa zariadení na prevádzkovanie videohier a tabuľky týkajúce sa ostatných technických zariadení na e-mailovú adresu jan.papaj@mfsr.sk a silvia.vrabelova@mfsr.sk.

Príloha: